Błędy popełniane przez rodziców w czasie wakacji

Pierwszym błędem rodziców, chcących zapewnić dziecku jak najwięcej wrażeń w czasie wakacji jest to, że organizują oni im zbyt dużo zajęć, w zbyt krótkim czasie. Dziecko, pomimo tego, że będzie cieszyło się różnorodnością zajęć i tym, że cały czas jest w ruchu, nawet nie będzie miało okazji się nacieszyć wakacjami, ponieważ zwyczajnie nie będzie miało na to czasu. Wręcz zamiast wypocząć, dziecko na tak intensywnych wakacjach się zmęczy, i wakacje absolutnie nie spełnią swojej funkcji. Część rodziców sprawia, że ich dzieci nie lubią wakacji, ponieważ każą im ten wolny czas wykorzystać na nadrabianie zaległości w nauce. Organizują dla nich korepetycje, kursy, a jeżeli kolonie, to tylko o profilu naukowym. Jest to błąd, ponieważ dziecko potrzebuje odpoczynku, czy nawet chwilowego braku zajęć i nudy, która wyzwoli w nim kreatywność. Co więcej, tacy rodzice powinni mieć znajomość, iż taka forma wakacji sprawi, że dziecko wracające we wrześniu do szkoły nie poprawi swoich wyników, a wręcz je pogorszy, poprzez powrót z wakacji będąc przemęczonymi, a nie wypoczętymi i radosnymi. Dość nieoczywistym, ale nagminnie popełnianym przez rodziców błędem wakacyjnym jest nieustanne nakazywanie im, aby na wszelkich wyjazdach czy wycieczkach pozowały do zdjęć. Warto jest zbierać pamiątki z wyjazdów w takiej formie, natomiast przerywanie dziecku zabawy i wydawanie polecenia, aby zapolowało i się uśmiechnęło, nie garbiło, nie zasłaniało widoku… Nie jest dla dzieci przyjemnością. Jeżeli zdjęcia, to takie, które nie przeszkadzają w dobrej zabawie.