Czy posyłać dziecko na lekcje religii?

Lekcje religii to bez wątpienia kontrowersyjny temat. Zazwyczaj w dużych miastach nie ma problemy z zapisaniem dziecka na lekcje etyki, jeśli taka jest decyzja rodziców. W mniejszych miejscowościach taka decyzja zazwyczaj wciąż budzi kontrowersje.

Istnieje wiele powodów, dla których rodzice nie chcą, żeby ich dziecko uczęszczało na lekcje religii. Warto pamiętać, że taka decyzja jest podejmowana nie tylko przez osoby niewierzące. Niektórym wierzącym rodzicom po prostu nie podoba się sposób w jaki prowadzone są lekcje religii, na przykład w szkole, do której uczęszczają ich dzieci.

Czy posyłać swoje dzieci na lekcje religii, czy jednak lepiej żeby uczęszczały na zajęcia z etyki? Trudno stwierdzić, co jest właściwym rozwiązaniem. Oczywiście osoby niewierzące ze zrozumiałych przyczyn będą przeciwko lekcjom religii, jednak problemy na pewno pojawią się jeśli ich dziecko będzie jedynym w całej klasie, które nie będzie chodziło na religię. Warto wziąć również pod uwagę uczucia dziecka. W takiej sytuacji uczeń może czuć się wyalienowany z grupy rówieśników i nie będzie dzielił z nimi wspólnych doświadczeń. Jeśli decyzja o chodzeniu na etykę jest uważana w danym środowisku za kontrowersyjną, to również odbije się na dziecku i jego samopoczuciu w szkole, a także pomiędzy jego rówieśnikami.