Czy warto oddać dziecko do żłobka

Decyzja o posłaniu bądź nie malucha to żłobka to jedna z najpoważniejszych decyzji jaka stoi przed rodzicami. Najlepiej by było, gdyby podejmowana zostawała ona bez przymusu płynącego ze względów materialnych, jednak w aktualnej sytuacji gospodarczej bardzo często niestety nie jest to możliwe. Żłobki przyjmują dzieci, które ukończyły 4 miesiąc życia ( niektóre jednak przyjmują dzieci dopiero po 12 miesiącu życia). W takiej placówce dziecko pozostać może do momentu ukończenia 3 roku życia. Dużą zaletą takich miejsc jest niewątpliwie to, że nabór do nich trwa przez cały roku. Dla większości kobiet żłobek jest ostatecznością, kiedy nie ma możliwości oddania pociechy pod opiekę niani czy babci. Oddanie dziecka pod opiekę obcych osób niejednokrotnie jest bardzo trudne, szczególnie dla rodziców, którzy znaczną część dnia przebywają w pracy i nie uczestniczą w przełomowych momentach życia swojego dziecka, które codziennie się zmienia i uczy nowych rzeczy. Jak każde rozwiązanie tak i opieka żłobkowa m, a swoje wady i zalety. Jeśli chodzi o niemowlęta, to nie mają one jakiejkolwiek potrzeby więzi socjalnych, wystarczą im 2-3 osoby do opieki nie zmieniające się zbyt często. Dlatego prawdą jest twierdzenie, że tak małemu dziecku nie są potrzebni rówieśnicy. Jednak już w przypadku tych rocznych dzieci, dzięki pozostawaniu pod opieką żłobkową mają szansę na znacznie lepsze poznanie ludzkich zachowań w porównaniu do tego, jak poznaje je dziecko wychowujące się w domu. Niestety, opieka żłobkowa nawet wśród specjalistów budzi mieszane uczucia i mają oni na ten temat bardzo zróżnicowane opinie. Jeden z poglądów dość zdecydowanie mówi o tym, że dziecko powinno być pod opieką ( najlepiej matki) w domu do 3 roku życia, a swoje pierwsze doświadczenia społeczne zdobywać powinno dopiero po ukończeniu 3 roku życia na etapie przedszkolnym. Według poglądów drugiej grupy dzieci chodzące do żłobków rozwijają się znacznie lepiej niż te, które do takiej placówki nie chodziły. Tak naprawdę to dość uogólnione poglądy, bowiem nie da się jednoznacznie stwierdzić która opieka jest lepsza dla ogólnego rozwoju dziecka. Również opieka w domu może być dla dziecka bardzo rozwijająca, a w żłobku dziecko może nie mieć szansy na rozwój, gdyż pani ze względu na dużą ilość maluchów nie są w stanie każdemu z nich poświęcić odpowiedniej ilości czasu i uwagi. Dlatego też, jeśli względy materialne nie zmuszają nas do obowiązkowego oddania malucha do żłobka warto decyzję podjąć po jego dokładnej i długotrwałej obserwacji. Są bowiem dzieci, które niedługo po skończeniu pierwszego roku życia odczuwają bardzo silną potrzebę przebywania i spędzania jak największej ilości czasu ze swoimi rówieśnikami, dlatego w takim przypadku warto zastanowić się, czy nie warto posłać malucha do żłobka nawet na 5 godzin dziennie, nie musi tam wcale spędzać całego dnia. To co nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości to fakt, że dzieci mające styczność z opieką żłobkową szybciej i łatwiej adaptują się w warunkach przedszkolnych, jednak nie powinien być to główny argument przemawiający za oddaniem malucha pod opiekę tej właśnie instytucji. Jednak nawet najlepsza opieka żłobkowa nie będzie w stanie zapewnić ciepła i bezpieczeństwa domowego. Dom to miejsce w którym zdecydowana większość maluchów, nie tylko tych przed ukończeniem 3 roku życia czuje się najlepiej. Rotacjom nie ulega wówczas pora drzemek czy inne codzienne rytuały do których dziecko zdążyło się już bardzo mocno przyzwyczaić i przywiązać. Tak naprawdę decyzja o posłaniu dziecka do żłobka powinna być podejmowana indywidualnie do każdego przypadku.