Jak rozpoznać ADHD u dziecka

Bardzo często ADHD jest nieco mylone z niewłaściwym wychowaniem dziecka przez jego opiekunów. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że dzieci z tą przypadłością nie mogą usiedzieć na miejscu i absorbują swoim zachowaniem, co niekiedy może działać bardzo drażniąco na otoczenie w którym się znajdują, szczególnie w przypadku gdy nie mieli oni nigdy wcześniej doczynienia z takim dzieckiem. Dzieci, a później dorośli chorujący na te przypadłość, nie z własnej winy nie mają często świadomości własnych czynów oraz nie są w stanie nad nimi bardzo często zapanować. Styl życia, dieta czy samotność nie należą do przyczyn występowania ADHD, jednak mogą znacznie potęgować jego objawy. Nadruchliwość dziecka, nazywana zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi specjalistyczna nazwa wspomnianego już niejednokrotnie wcześniej ADHD) bywa powodem niezrozumienia i nie akceptacji takiego dziecka przez społeczeństwo, szczególnie przez dzieci, które z powodu wieku wielu spraw jeszcze nie rozumieją, ale już potrafią w dość przykry i bolesny sposób manifestować swoją niechęć. Zatem po czym poznać, że mamy doczynienia z dzieckiem chorym na ADHD, a nie jest to po prostu zwykły brak odpowiedniego wychowania? Oto najczęstsze objawy:
– dziecko nie jest w stanie usiedzieć kilku minut na jednym miejscu, podczas siedzenia ciągle się kręci i wierci
– brak skupienia na jednej rzeczy, uwaga takiego dziecka bardzo szybko i łatwo zostaje rozproszona
– występuje nadwrażliwość na dźwięki
– częściej niż rówieśnicy macha rękami i nogami
– dziecko nie zapamiętuje szczegółów
– dziecko ma silną potrzebę dotykania dosłownie wszystkiego
– bywa agresywne
– takie dziecko jest zdecydowanie mniej poważne od równieśników
– pojawiają się problemy z zasypianiem
– łatwo się takie dziecko potyka
– bardzo często gubi rzeczy lub zapomina o tym gdzie je odłożył
– bardziej biega niż chodzi
– dużo mówi
– łatwiej wpada w złość niż jego rówieśnicy
– ciągle psoci
– nadpobudliwe dziecko bardzo często dokucza wszystkim w swoim otoczeniu
– nieświadomie psuje wszystkie, nawet nie należące do niego rzeczy
– dzieci cierpiące na ADHD znacznie częściej ulegają wypadkom i konieczna jest interwencja medyczna
– dzieci z nadpobudliwością ruchową mają ogromny problem z przyzwyczajeniem się do każdej, nawet najmniejszej z pozoru zmiany w ich życiu
– łatwo się zniechęca, jeśli nie wysłuchuje ciągłych pochwał
– nie przestrzega ustalonych przez opiekunów zasad
– śni na jawie
– takie dziecko w późniejszym życiu nie jest w stanie niczego zaplanować
– wokół takiego dziecka panuje wieczny chaos i ciągły bałagan.
Jeśli u naszego dziecka wystąpi kilka takich objawów, a mamy podejrzenie że nasze dziecko może cierpieć na ADHD najeży niezwłocznie udać się do lekarza specjalisty, najlepiej do rejonowego psychiatry. Lekarz zleci wykonanie stosownych badań które potwierdzą lub całkowicie wykluczą nasze podejrzenia. W przypadku potwierdzenia diagnozy ustali zasady postępowania z takim dzieckiem, ewentualnie w razie potrzeby wdrożone zostanie odpowiednie leczenie farmakologiczne. Rodzice takie orzeczenie otrzymają na piśmie i muszą o tym jak najszybciej powiadomić szkołę do której dziecko uczęszcza, gdyż musi się nieco zmienić sposób traktowania takiego dziecka ze względu na jego chorobę i nauczyciele muszą być tego świadomi i odpowiednio się do takiego zadania przygotować. Jeśli taka jest wola rodziców, Na podstawie orzeczenia lekarskiego o ADHD rejonowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna może wydać zgodę na indywidualny tok nauczania.