Jak uchronić dziecko przed narkotykami?

Narkotyki to ogromne zagrożenie dla młodzieży. Niektóre substancje powodują praktycznie natychmiastowe uzależnienie. Niestety wielu rodziców żyje w nieświadomości. Wydaje im się, że ich dziecko jest bezpieczne, bo chodzi do dobrej szkoły lub dlatego, że mieszkają w bezpiecznej dzielnicy. Nic bardziej mylnego. Trzeba pogodzić się z tym, że we współczesnych czasach narkotyki są praktycznie wszędzie i nasze dziecko na pewno prędzej czy później się z nimi zetknie.

Jak przygotować dziecko na taką sytuację? Przede wszystkim ważne jest prawidłowe ukształtowanie w dziecku poczucia własnej wartości. Młody człowiek musi być odporny na stres i powinien wiedzieć jak radzić sobie z problemami w pozytywny sposób, bez konieczności sięgania po używki. W szkołach prowadzi się różnego rodzaju zajęcia teoretyczne, których celem jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń związanych z przyjmowaniem narkotyków. Trzeba jednak liczyć się z tym, że szkoła nie wykona całej pracy za rodzica, ponieważ ta instytucja ma bardzo ograniczone możliwości kształtowania prawidłowych postaw u dzieci.

Dziecko, które ma dobrą samoocenę, czuje się pewne siebie i potrafi radzić sobie z emocjami, będzie znacznie bardziej odporne na presję otoczenia. Dzięki temu znacznie wzrośnie szansa na to, że będzie potrafiło powiedzieć nie narkotykom.