Oglądanie telewizji przez dzieci

Badanie dowodzą, że dzieci w bardzo młodym wieku oglądające regularnie telewizję są narażone w późniejszych latach na prześladowania. Jest to spowodowane tym, że dziecko oglądające telewizor poddaje się czynności zabierającej czas, ale nie rozwijającej w nim żadnych umiejętności, ani budowania relacji społecznych z innymi ludźmi. Im więcej dziecko ogląda telewizji, tym mniej czasu spędza z rodziną, z kolegami. A to sprawia, że czas, który mógłby, i powinien, być poświęcany na budowanie relacji, jest marnowany na bezczynne siedzenie przez ekranem odbiornika. Telewizja nie jest w stanie zastąpić tego, czego dzieci już od samego początku powinny się uczyć, czyli rozwiązywania problemów w społeczeństwie, kontrolowania emocji i uczenia się tych emocji, nauki poprzez zabawę z innymi dziećmi i zwyczajne nawiązywanie kontaktu z ludźmi. Częstym problemem, jaki powoduje telewizja, jest nieumiejętność przez dziecko nawiązywania kontaktu wzrokowego z rozmówcą, a to wpływa negatywnie na relacje międzyludzkie. Problemem jest również to, że nie wszyscy rodzice są świadomi tego, co oglądają ich dzieci. A przecież programy oglądane przez dzieci powinny być ściśle dopasowane do ich wieku. Będąc rodzicem należy zwrócić szczególną uwagę na to, o ile lepiej dziecko się rozwija mając kontakt z rówieśnikami i w ogóle z ludźmi i starać się aby dziecko miało jak najwięcej okazji do budowania relacji, zamiast bezczynnie przesiadywać przed telewizorem.