Pomagamy dziecku pokonać nieśmiałość

Nieśmiałość może być dla dziecka bardzo dużą przeszkodą w kontaktach z rówieśnikami, a także w rozwijaniu swoich zainteresowań i wykorzystywaniu całego potencjału. Co można zrobić jeśli dziecko jest nadmiernie nieśmiałe i nie potrafi nawiązać kontaktu z obcymi?

Nieśmiałość jest normalna. Wiele dzieci obawia się spotkania i rozmowy z osobami, których nie zna. W zasadzie takie obawy można uznać za pozytywną rzeczy, ponieważ zwiększają bezpieczeństwo. Dziecko, które chętnie rozmawia z każdym napotkanym człowiekiem będzie na pewno w dużym niebezpieczeństwie, że w końcu trafi na niewłaściwą osobę, która wykorzysta jego naiwność. Z drugiej strony nadmierna nieśmiałość jest problemem. Warto więc upewnić się, że nasze dziecko ma przede wszystkim zdrową samoocenę to znaczy prawidłowe poczucie własnej wartości. Niska samoocena powoduje silne obawy przed negatywną oceną ze strony innych ludzi, więc nie należy się dziwić, że takie dziecko będzie miało problemy ze znalezieniem przyjaciół wśród rówieśników.

Jeśli dziecko jest nieśmiałe, należy spróbować ułatwić mu nawiązanie kontaktu z innymi i znalezienie przyjaciół. Na szczęście większość dzieci w maturalnym sposób na pewnym etapie rozwoju wyrasta ze swojej nieśmiałości. Wygrywa ciekawość, chęć spędzania czasu z rówieśnikami i znalezienia przyjaciół. Niektórym dzieciom po prostu zajmuje to nieco więcej czasu.