Wpływ muzyki na rozwój dziecka

Muzyka bardzo mocno wpływa na rozwój dziecka, nawet jeszcze przed jego narodzinami. Poza funkcją relaksacyjną, muzyka ma duży wpływ na rozwój dziecka. Udowodniono, że dzięki muzyce rozwija się kreatywność i wrażliwość u dzieci. Dziecko już w szesnastym tygodniu ciąży ma rozwinięty słuch na tyle, że słyszy bodźce z zewnątrz. Z biegiem czasu funkcja słuchu rozwija się. Dziecko potrafi zapamiętać usłyszane dźwięki. Muzyka zatem ma wpływ nie tylko na rozwój zmysłu słuchu, ale także ma pozytywny wpływ na rozwój mózgu dziecka. Również kreatywność, wrażliwość, emocjonalność, na to wszystko dobrze wpływa słuchanie muzyki przez dziecko zarówno po narodzinach, jak i przed nimi. Nie może to jednak być byle jaka muzyka. Badania wykazują, że muzyka rockowa oraz inne niższe dźwięki nie wpływają korzystnie na rozwój dziecka, przeciwnie do utworów klasycznych i wysokich dźwięków. Poza pozytywnym wpływem na rozwój mózgu dziecka, muzyka pomaga mu także uspokoić się, wyciszyć, oraz zasnąć. Szczególnie spokojna muzyka relaksacyjna ma zbawienny wpływ na dzieci. Zdenerwowane dziecko przy muzyce relaksacyjnej uspokoi się i wyciszy. Nie bez znaczenia jest również to, czy dziecko przed narodzinami poznało dane utwory, czy nie. Jeżeli tak, może je rozpoznać i te właśnie utwory są szczególnie przyjemne dla dziecka.