Zajęcia dla dzieci – karate

Sztuki walki są dla dzieciaków genialną okazją, żeby się wyżyć i zmęczyć, żeby wrócić do domu zmęczonym i pójść bezproblemowo spać. Sztuki walki to świetna okazja żeby nauczyć się sztuki samoobrony. W sztukach walki jedną z głównych zasad jest nauka tego, że nie można się bić bez przyczyny, że sztuki walki należy wykorzystywać tylko w kwestiach pokazowych i ewentualnie obronnych. Zakazywane jest korzystanie z umiejętności nabytych podczas zajęć, na przykład karate, na ulicy, po to, aby pobić kolegę lub koleżankę. Sztuki walki doskonale rozwijają synchronizacje naszego dziecka oraz jego ambicje. Dziecko chce dobrze wyglądać podczas pokazów. Zajęcia fizyczne tego typu to też idealne miejsce na spotkanie nowych znajomych i nawiązanie przyjaźni, być może nawet do końca życia. Niektóre dzieci bardzo przywiązują się do pierwszego uprawianego przez siebie sportu i później wracają do niego w dorosłym życiu. Jest to wtedy wyjątkowe przeżycie, gdyż wspomnienia wracają wraz ze łzami wzruszenia. Spotkania z nauką sztuk walki to miejsca, gdzie spotykają się pokolenia, gdzie małe dzieci mają kontakt z młodzieżą, a ci natomiast z osobami dorosłymi. Jest to miejsce przekazywanie sobie drogocennych rad, doświadczeń, opowiadania przebytych walk i sytuacji, które wymagały obrony. Poznanie innych osób zainteresowanych tym samym tematem jest bardzo ważne dla dzieci.